Meer lezen is meer schrappen

Lol­ly Das­kal. Ik had nog nooit van haar gehoord. Maar ik schijn daar­mee zo’n beet­je een van de wei­ni­gen op deze aard­kloot te zijn, want ga maar na:

Lol­ly Das­kal has built a fol­lo­wing of more than 935,000 peo­p­le and orga­ni­za­ti­ons Lees ver­der