Lui

Dat ik eigen­lijk ontzettend lui ben, blijkt wel weer uit het feit dat ik een abon­nement op Net­flix heb genomen. Ter­wi­jl er bin­nen hand­bereik bergen dvd-box­en (alle­maal legaal aangeschaft) liggen te wacht­en om door mij bekeken te wor­den (de inhoud dan toch, niet per­sé de schi­jf­jes op zich), kies ik voor de nog makke­lijkere weg van de stream­ing con­tent vanaf een cen­trale serv­er. Waarom? Voor­namelijk omdat ik vanu­it mijn luie (niet alleen ik ben lui…) stoel via deze dienst door een bib­lio­theek van films en tv-series kan bladeren en iets uit kan kiezen waar ik op dat moment zin in heb. Of kan zoeken naar een titel die me getipt is om eens te kijken.

Natu­urlijk weet ik dat het assor­ti­ment beperkt is in gen­res en actu­aliteit, maar voor­lop­ig is er meer dan vol­doende voor mij te zien, zek­er in de mate (ger­ing) waarmee ik TV kijk. Neem als voor­beeld de serie Home­land. Al meerdere malen heb ik te horen gekre­gen dat ik toch zek­er deze serie moest gaan zien. Via Net­flix kan ik dat nu doen. Alleen hebben ze slechts seizoen 1 beschik­baar. Ter­wi­jl men inmid­dels al toe is aan seizoen 3. Toch kan ik daar niet mee zit­ten. Ik zal gemid­deld hoo­gu­it 1 aflev­er­ing per week (of maand) bek­ijken, dus hoogst­waarschi­jn­lijk is seizoen 2 al beschik­baar tegen de tijd dat ik seizoen 1 heb uit­gekeken. En zo niet, dan kijk ik eerst wel andere series of films tot­dat een nieuw seizoen van Home­land beschik­baar komt.

Maar voor­lop­ig komt daar alle­maal niets van, want ik heb het in mijn hoofd gehaald om eerst eens een poging te wagen de serie Lost af te kijken. Ooit ben ik daar ent­hou­si­ast aan begonnen (wie niet?) maar ergens in seizoen 3 ben ik verd­waald ger­aakt in de vele com­plexe ver­haal­li­j­nen (wie niet?). Ergens vond ik het wel jam­mer dat ik het voor mijn gevoel zo snel had opgegeven, want de serie wist me wel elke aflev­er­ing opnieuw te fascineren. Dus waarom het niet opnieuw proberen nu deze serie ook op Net­flix te vin­den is? En om de kans te ver­groten dat ik deze keer wel door de ingewikkelde pas­sages kom, begin ik net­jes bij aflev­er­ing 1 van seizoen 1. Ook omdat ik anders hele­maal naar seizoen 3 moet zap­pen.

~ ~ ~