Breng ons niet in verleiding en verlos ons van de kwade boeken

Deze blog­post is deel 6 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Vijf­de hoofd­stuk:
Waar­in het ver­haal van de tegen­spoed van onze rid­der ver­volgd wordt

Over invloed gespro­ken…

Ter­wijl een dors­ps­ge­noot met de geha­ven­de Don Qui­chot onder­weg naar huis is (nadat hij hem bij toe­val Lees ver­der