Geen ontaarde kunst

In de lite­ra­tuur over WO-II en Joden­ver­vol­ging had ik al zo vaak gele­zen over en voor­beel­den gezien van ‘Entar­te­te Kunst’ dat ik gaan­de­weg nieuws­gie­rig werd naar de kunst die wel de goed­keu­ring van de Nazi’s kon weg­dra­gen. Daar­voor kon ik nu terecht in Muse­um Arn­hem waar de ten­toon­stel­ling Geaar­de Kunst. Door de staat gekocht ’40-’45 momen­teel te bezich­ti­gen is: […]  Lees ver­der

Verloren geraakt in merkwaardige lussen

Vier dagen vakan­tie en het eerst­vol­gen­de boek voor de blog­ger­slees­club (Sabo­teur van Mar­te Kaan; blogda­tum 30 april) heb ik al uit. Tijd om iets anders tus­sen­door te lezen. Helaas heb ik niets van Gabriel Gar­cia Mar­quez staan die ons gis­ter ont­val­len is. Uit de gro­te sta­pel onge­le­zen haal ik de best­sel­ler van Dou­g­las Hof­stad­ter tevoor­schijn: Gödel, Escher, Bach — Een eeu­wi­ge gou­den band. Onlangs moest ik nog eens in de stad zijn (komt bij mij niet al te vaak voor) en dat viel samen met een van de laat­ste dagen van de leeg­ver­koop bij Pola­re (in Arn­hem geen door­start). Eer­der had ik al de eer­ste dag per toe­val mogen mee­ma­ken. Deze keer ging ik met min­der boe­ken de deur uit. Voor­al omdat er niet meer zo heel veel over was. Maar geluk­kig had­den ze nog wel een mooi eer­ste­hands exem­plaar van GEB lig­gen (jam­mer genoeg alleen nog in het Neder­lands), een boek waar ik al ver­schil­len­de keren aan ben begon­nen maar even­zo­ve­le keren in ver­strikt ben geraakt. […]  Lees ver­der