Maartje Wortel

In Nederland lezen we Nederlands

Ondanks het mooie weer besloot ik van­mid­dag plichts­ge­trouw de meest nabije boek­han­del op te zoe­ken. Een mid­del­ma­tig exem­plaar van deze met uit­ster­ven bedreig­de win­kel­soort is geves­tigd in een nabu­rig win­kel­cen­trum. Het was er onver­wachts druk op deze acht­ste maart. Ter­wijl Lees ver­der

Ironie als glaswand

Deze blog­post is deel 11 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Soms denk ik wel eens dat de hele wereld niet bestaat, maar dat zij niet meer is dan mijn fan­ta­sie. Op slech­te dagen denk ik dat ikzelf niet besta, maar dat ik slechts de fan­ta­sie van iemand anders ben. In het laat­ste geval is het erg belang­rijk dat die per­soon in wiens fan­ta­sie Lees ver­der