Mahatma Gandhi, de geweldloze bommenwerper

Bij­na een jaar gele­den (ver­zuch­ting: gaat de tijd zo hard? ja de tijd gaat zo hard) had ik er hele­maal genoeg van en gooi­de mijn twit­ter-account bij het oud vuil waar ook al ande­re accounts (zoals van facebook, hyves, et cete­ra) lagen weg te roes­ten.

Het had twee effec­ten.

Ten Lees ver­der