Experimenteerdrift

Ik ver­vang novel, roman en boek  door blog:

God, wat haat ik het well-made blog, waar­in natuur­kun­di­ge wet­ten moe­ten gel­den. Ik ver­acht het blog als een uur­werk, een mees­ter­proef die appel­eert aan die aller­sim­pel­ste vorm van kunst­waar­de­ring: wat knap gedaan.
Een blog zou altijd gevaar­lijk moe­ten zijn.
Niet zozeer inhou­de­lijk, maar in het stre­ven van de blog­ger om ver­der te gaan, om het illu­soi­re van de klop­pen­de wereld te tonen en daar­door juist die wereld weer heel te maken. […]  Lees ver­der