Ku(ns)twerk

In een dron­ken bui heb ik ooit eens heel over­tui­gend een ‘col­le­ge’ gege­ven over een abstract kunst­werk wat bij iemand aan de muur hing die ik ver­der niet ken­de. Het was tij­dens een nog­al druk­be­zocht feest ergens in Amster­dam waar ik via via en slink­se wegen mezelf had Lees ver­der