50books – jaar 2015 – vraag 25

Deze blog­post is deel 25 van 49 in de serie 50books — 2015

Onze oud­ste klein­zoon is van­daag jarig en vaste prik is dat hij dan min­stens één boek als cadeau kri­jgt. Daarmee stond ik gis­ter in de rij bij de kas­sa. Ik werd geholpen door een meis­je niet veel oud­er dan de kers­verse nieuwe leefti­jd van de jarige job (8 jaar alweer…). Ze com­pli­menteerde me met mijn keus en vroeg of ik er een boek­je bij wilde hebben. Iets van Mar­i­on Pauw. Nou nee, liev­er niet, liet ik haar vrien­delijk weten.

Maar het is gratis!

Ik vertelde haar dat ik dit wel door had maar dat het verder geen reden was om het boek­je alsnog aan te nemen. Heb je zelf wel eens iets gelezen van Mar­i­on Pauw, vroeg ik haar op mijn beurt. Beteu­terd knik­te ze van niet. Wilt u het ook niet voor vaderdag dan? probeerde ze nog een laat­ste maal. Ik bleef onver­bid­del­lijk en vertelde haar dat ze het desnoods zelf mocht hebben. Als cadeaut­je. Van mij aan haar. Dat kwam niet over.

Mag ik het dan hebben?

Achter mij stond een vrouw met twee kinderen. Even waande ik mij in de super­markt waar het vaste prik schi­jnt te zijn dat je nooit een aan­bied­ing moet weigeren maar alti­jd reken­ing dient te houden met de vol­gende in de rij die het miss­chien goed kan gebruiken. Dan hebben ze er alle­bei een­t­je om in te pakken voor vaderdag. Ze wees op haar kinderen. De verkoop­ster keek mij aan.

Pri­ma, zei ik ter­wi­jl ik me afvroeg wat één vad­er met twee gratis boek­jes van Mar­i­on Pauw moest.

Wat een nogal kortzichtige gedachte was want waarom zou deze door­tas­tende vrouw genoe­gen nemen met één man voor meerdere kinderen? In ieder geval was ik blij dat iedereen blij was en ver­li­et de boeken­za­ak met het cadeaut­je voor onze klein­zoon en zon­der gratis boek­je van Mar­i­on

Pauw. Mijn zater­dag kon niet meer stuk.

Paulo Coel­ho geeft ook boeken van hemzelf weg las ik lat­er in The Guardian.

Niet alles, maar wat niet is kan nog komen. Vooral­snog gaat het om twee titels. Geen nieuw werk, en vol­gens mij ook niet het meest pop­u­laire. En hoewel het gratis te verkri­j­gen is vraagt de auteur wel om nader­hand eventueel geld over te mak­en wan­neer het boek goed bevallen is. Een vorm van ‘no cure, no pay’. In zijn eigen woor­den:

Dear Read­er, if you like the text, please buy it – so we can tell the pub­lish­ing indus­try that this idea does not harm the busi­ness.

Geen vol­doen­ing, geen betal­ing.

Een zoveel­ste poging om met iets nieuws te komen in de hoop dat de con­sument meer gaat lezen. Of meer gaat kopen? Wat Coel­ho pre­cies voor ogen heeft met deze ‘reverse method of book­selling’ is me niet geheel duidelijk. En wat voor mogelijke impact het gaat hebben kan ik nog veel min­der inschat­ten. Maar daar­voor heb ik gelukkig de lez­ers van de weke­lijkse #50books vraag die er eens hun gedacht­en over kun­nen lat­en gaan.

Vraag 25:
Wat vin­den jul­lie van het con­cept dat je pas achter­af hoeft te betal­en voor een boek?

Zou dit de verkoop kun­nen stim­uleren? Of gaan mensen het boek alleen maar down­load­en (tot nu toe ‘verkoopt’ Coel­ho alleen ebooks op deze manier) omdat het legaal kan en het ver­vol­gens toch niet lezen? Tenslotte gaat het om het aan­tal betaalde boeken voor wat betre­ft de verkoop­ci­jfers en niet de gratis down­loads (zolang er nog niet voor betaald is). Lijkt het je dat er niet genoeg exper­i­menten ver­zon­nen kun­nen wor­den of is het miss­chien hand­ig dat er wat meer lijn komt in de pogin­gen van auteurs en uit­gev­er­swereld. Zou het niet beter zijn als de lez­er wat meer betrokken wordt bij deze pogin­gen of heb je het idee dat dit allang het geval is door­dat via bijvoor­beeld social media de stem van de con­sument steeds beter geho­ord wordt? Hoe dan ook, ik ben zoals iedere week weer erg benieuwd naar jul­lie reac­ties.

~ ~ ~