Alle berichten met tags “Mark Zuckerberg

reactie 0

Erg nuttig, zo’n openbare vergadering

Mark Zuc­ker­berg was op bezoek in het Euro­pees Par­le­ment. Hij was daar om ver­ant­woor­ding af te leg­gen over het data­lek in facebook waar het bedrijf Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca1 gre­tig mis­bruik van had gemaakt. De onder­vra­ging zou ach­ter geslo­ten deu­ren plaats­vin­den, maar was op het laat­ste moment toch… Lees meer