Marte Kaan

Saboteur — Marte Kaan

Lees ver­der

Wat ik bij de ver­ha­len uit de bun­del van Mar­te Kaan merk is dat hoe kor­ter ze zijn hoe beter ik ze vind. Neem nu ‘Sabo­teur’, tevens titel van de bun­del. In slechts zeven blad­zij­des weet ze over­tui­gend te beschrij­ven hoe het wei­nig vro­lijk stem­men­de bestaan Lees ver­der

New York — Marte Kaan

Lees ver­der

Ergens in het jaar 2002 raak­te ik ver­dwaald in de staat New Jer­sey. Niet dat ik er iets aan kon doen. Ik sliep name­lijk. Samen met twee collega’s was ik onder­weg naar Fis­h­kill. We waren geland op het vlieg­veld van Newark ten wes­ten van New Lees ver­der

Begrijpend lezen

Een ande­re manier om zon­der ver­plich­tin­gen rond te waden in het slijk van de men­se­lij­ke ziel is het lezen van romans waar­in aan­ge­pas­te men­sen een bru­te daad begaan. Ze ram­men een gezicht tot pulp met een ijze­ren staaf, ste­ken weer­lo­ze dak­lo­zen in brand. Ja men­sen, school­mees­tert Lees ver­der