Authentiek

Vori­ge week scheel­de het wei­nig of ik was in het zie­ken­huis beland. Ik was ’s och­tends vroeg op weg naar het nabij­ge­le­gen win­kel­cen­trum om brood­jes te halen. Te voet via de tou­ris­ti­sche rou­te door het park, want het was ten­slot­te vakan­tie. Van­daar ook de brood­jes. Na het park moet je nog een rede­lijk druk­ke weg over­ste­ken voor­dat je bij de win­kels bent. De voet­gan­gers en fiet­sers heb­ben hier voor­rang, maar je weet hoe het gaat: voor­rang neem je niet, dat moet je krij­gen. […]  Lees ver­der