Waar ik aan denk wanneer ik aan hardlopen doe

Denk ik wan­neer ik hard­loop? In het begin wel. Dan ben ik fit. Geniet ik van het ren­nen in de open­lucht. Kijk ik om me heen en laat ik gebeur­te­nis­sen van de afge­lo­pen dagen de revue pas­se­ren. Zo dacht ik van­och­tend aan de ont­moe­ting die we (enke­le blog­gers van ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’) gis­ter had­den met Eva Kel­der, schrijf­ster van Het leek stil­ler dan het was, een boek dat we komen­de dins­dag 15 april (zet dat nu METEEN in je agen­da mocht je dat nog niet gedaan heb­ben) voor onze blog­ger­slees­club gaan bespre­ken. Omdat ik het van­daag niet ver­der over het boek ga heb­ben, hier­bij een kort frag­ment: […]  Lees ver­der

Jij en ik

Deze week las ik De drie levens van Tomo­mi Ishi­ka­wa, geschre­ven door Ben­ja­min Con­sta­ble. Op woens­dag 15 janu­a­ri ver­schijnt er een bespre­king in het kader van Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur op mijn blog. Daar­om ga ik er nu ver­der niets over ver­tel­len. Behal­ve dat ik een stuk­je tekst met jul­lie wil delen wat ik in het ver­haal tegen­kwam. Ik moest met­een aan een blog­post den­ken die ik enke­le dagen eer­der had gele­zen. Maar eerst het bewus­te frag­ment. Het staat op blad­zij­de 151 (is het jul­lie trou­wens al eens opge­val­len dat ik niet goed weet wan­neer ik ‘blad­zij­de’ en wan­neer ‘pagi­na’ moet gebrui­ken?): […]  Lees ver­der