Mud and Water Challenge — We did it again!

MandW20161

Vorig jaar brak iemand z’n been in de eind­hin­der­nis waar­door wij ‘m niet meer mocht­en doen. Dat was van­daag niet het geval dus we kon­den met z’n dri­et­jes vol vol­doen­ing naar bene­den gli­j­den om te vieren dat we de Mud and Water­chal­lenge edi­tie 2016 had­den vol­bracht. Voor Char­lotte was het de eerste keer, voor Luel­la en mij de tweede keer.

Nader­hand ging ik op zoek naar foto’s maar hoewel ik dit keer zelfs twee volle ron­des over het ter­rein heb gelopen heb ik helaas geen enkele actiefo­to weten te vin­den waarop ik vol door de mod­der ga. Alleen dus die geinige actiefo­to op de gli­jbaan en een­t­je waar ik in volle con­cen­tratie door de water­plassen aan het ren­nen ben. Miss­chien dat ik de komende dagen toch nog wat weet te vin­den (inmid­dels ben ik wel al tig foto’s tegengekomen van Luel­la en Char­lotte) waar ik al mod­der­hap­pend de obstakels weet te over­win­nen. Anders moet je me maar op mijn woord geloven dat het opnieuw een fan­tastis­che run was. En stukken makke­lijk­er te vol­bren­gen na een vol jaar sur­vival­train­ing.

MandW20162

~ ~ ~