Maurits Martijn

Ik heb wel iets te verbergen. Maar hoe?

Het is een her­ken­ba­re maar des­al­niet­te­min ont­hut­sen­de con­clu­sie:

Zo blij­ven we — omdat het mak­ke­lijk is, omdat het gra­tis is, omdat het effi­ci­ën­ter is, omdat we erin berus­ten, omdat we het niet weten, omdat we het niet begrij­pen of omdat we sim­pel­weg geen keu­ze heb­ben — onze pri­va­cy belang­rijk vin­den Lees ver­der

Slecht nieuws

Een uur­tje of zo gele­den kreeg ik een bericht­je bin­nen op mijn iPho­ne. Het was van de NOS:

Gebouw Twee­de Kamer bestormd

Min­der dan een dag gele­den kreeg ik ook nog een ander bericht­je met hoge pri­o­ri­teit door de NOS opge­stuurd:

Eer­ste test: geen ebo­la bij man in Dord­recht

De Lees ver­der