Woensdag, 12 december 2018

Vorig jaar liep ik André Kui­pers mis. En van­daag mis­te ik Max Ver­stap­pen. Dat had ver­schil­len­de oor­za­ken. Bij André Kui­pers kwam het van­we­ge mijn trip­je naar Cluj. Daar­door zat ik nog in de auto van Dort­mund naar huis toen hij het podi­um betrad om een pre­sen­ta­tie te geven tij­dens onze ein­de­jaars­bij­een­komst. Ik wist eer­lijk gezegd ook niet dat hij zou komen anders had ik mis­schien iets beter mijn best gedaan om op tijd in Ede te zijn. In de uit­no­di­ging stond dat er een mys­tery guest zou optre­den en aan­ge­zien we niet zo’n gewel­di­ge track­re­cord heb­ben op dit gebied stel­de ik me er niet al te veel bij voor. Hoe je je kunt ver­gis­sen. […]  Lees ver­der