20221003

Van­zelf­spre­kend heb ik getwij­feld of ik naar de covid prik­lo­ca­tie moest gaan van­daag. Ener­zijds had ik een afspraak­be­ves­ti­ging ont­van­gen, maar ander­zijds was het mis­schien inder­daad zo dat ik een plek­je gere­ser­veerd had dat nu niet meer beschik­baar was voor iemand met een hoge­re urgen­tie. Ik besloot uit­ein­de­lijk toch te gaan en ter plek­ke eer­lijk op …

20221003 Lees meer »