Mexico, Mexicohoo…

Deze blog­post is deel 6 van 8 in de serie 2666 — Rober­to Bola­ño

Van­daag las ik een boei­end arti­kel op De Cor­res­pon­dent:

 Na de bestel­de dood van 43 stu­den­ten is de maat vol in Mexi­co (« Sha­ring is Caring «).

Het is een gast­bij­dra­ge door Jan-Albert Hoot­sen die van­uit Mexi­co ver­slag doet bij de gebeur­te­nis­sen in de deel­staat Lees ver­der