Superheld

Wan­neer hij voor zijn gevoel zeker wist dat zijn ouders dach­ten dat hij sliep kroop hij zacht­jes uit bed en open­de het slaap­ka­mer­raam. Voor­zich­tig klom hij op de ven­ster­bank. Niet omdat hij bang was te val­len of hoog­te­vrees had, maar om er voor te zor­gen dat de gor­dij­nen Lees ver­der