Tag: Michael Herr

Vrede

In oor­logsti­jd is het iets vanzelf­sprek­ends. Iets wat erbij hoort en waar je als mil­i­tair in het front­ge­bied niet aan kunt ontsnap­pen. De con­tin­ue dreig­ing. Onder hoogspan­ning te…