Michael Herr

Vrede

  • Fictief

In oor­logs­tijd is het iets van­zelf­spre­kends. Iets wat erbij hoort en waar je als mili­tair in het front­ge­bied niet aan kunt ont­snap­pen. De con­ti­nue drei­ging. Onder hoog­span­ning te moe­ten leven. Altijd maar op je hoe­de zijn. Voor het gevaar dat er is, als een con­stan­te, maar Lees ver­der