Vrede

In oor­logs­tijd is het iets van­zelf­spre­kends. Iets wat erbij hoort en waar je als mili­tair in het front­ge­bied niet aan kunt ont­snap­pen. De con­ti­nue drei­ging. Onder hoog­span­ning te moe­ten leven. Altijd maar op je hoe­de zijn. Voor het gevaar dat er is, als een con­stan­te, maar waar­van je niet weet waar het zich pre­cies bevindt. Wan­neer het gaat toe­slaan. In wel­ke vorm het je leven zal bin­nen den­de­ren om op het eeu­wig­du­rend moment van her­ken­ning (shit! zoek dek­king!) met onuit­staan­ba­re non­cha­lan­ce een ein­de aan je leven te maken. […]  Lees ver­der