Michael Tolkin

Rein geweten

This is an emer­g­en­cy, we will short­ly be making an emer­g­en­cy lan­ding on water.”

Een har­de por in mijn zij doet me ont­wa­ken. Wezen­loos staar ik de man naast me aan. Hij schreeuwt iets, maar ik kan hem niet ver­staan. Rond­om me heen is er vol­op paniek uit­ge­bro­ken. Ter­gend lang­zaam Lees ver­der