Gelukkig hebben we de polygamie nog

In tegen­stel­ling tot wat ik op de ach­ter­flap las1 vond ik Onder­wor­pen van Michel Hou­el­le­becq Lees ver­der


  1. Een tam­me Hou­el­le­becq, zon­der islam­kri­tiek? Laat me niet lachen. […] Voor­bij de opper­vlak­te is het boek schok­ken­der en vilei­ner dan islam­kri­tiek — Chris­ti­aan Weijts in De Groe­ne Amster­dam­mer