Misschien wel

Op de laat­ste dag van mijn vakan­tie bezorgt de post­bo­de het eer­ste boek om te lezen na de ver­plich­te zomer­pau­ze voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. Het is Mis­schien wel niet, geschre­ven door Jan­nah Loon­t­jens1. De datum waar­op we erover gaan blog­gen is 15 sep­tem­ber. Dit zijn de vol­gen­de drie boe­ken die we daar­na gaan lezen en revie­wen: […]  Lees ver­der


  1. Eer­der las ik van haar het essay Mijn leven is mooi­er dan lite­ra­tuur, en ik dacht een lin­kje naar mijn blog­post daar­over te ver­mel­den. Maar wat blijkt? Ik heb er nooit over geblogd ter­wijl ik toch zou zwe­ren dat wel gedaan te heb­ben.