Afranselingen

Deze blog­post is deel 5 van 32 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Vier­de hoofd­stuk:
Over het­geen de rid­der over­kwam toen hij de her­berg ver­la­ten had

Het is niet veel wat ik nog wist over Don Qui­chot (eigen­lijk ben ik door het lezen van alleen al de eer­ste drie hoofd­stuk­ken een heel stuk wij­zer gewor­den) maar één van de din­gen die ik me meen te her­in­ne­ren (naast zijn knecht San­cho en het gevecht tegen de wind­mo­lens) is dat hij regel­ma­tig flink in elkaar werd gemept door zijn tegen­stan­ders. In het vier­de hoofd­stuk is het met­een raak (let­ter­lijk en figuur­lijk). […]  Lees ver­der

0