Opkomst

We zijn inmid­dels enke­le dagen ver­der en ik log nog iede­re avond in op Duo­lin­go om een aan­tal kor­te les­sen Roe­meen­se taal te vol­gen. In dit tem­po zal ik mini­maal een vijf­tal jaren nodig heb­ben voor­al­eer ik de basis van het Roe­meens onder de knie heb, maar dat deert me niet. Ik pro­beer het ten­min­ste. Lees ver­der