Making the Difference — 2

Deze blog­post is deel 2 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Een vol­le week sinds mijn eer­ste blog over de ‘100 days chal­len­ge’ en ruim tien dagen sinds de work­shop ‘Making a dif­fe­ren­ce’ zijn voor­bij gevlo­gen. Tijd dus voor een upda­te. Laat ik dat gemaks­hal­ve maar doen door er de actie­lijst bij te nemen. […]  Lees ver­der