Beweging

Gis­ter­avond ver­loor ik de tijd uit het oog toen ik een­maal weer ver­diept was in de laat­ste hoofd­stuk­ken van Mao’s mas­sa­moord. Rond mid­der­nacht sloeg ik het boek dicht en ging daar­na Lees ver­der