Dunbar’s Number

Afge­lo­pen week zag ik de laat­ste afle­ve­ring van de 4-deli­ge Brit­se docu­men­tai­re­reeks Vir­tu­al Revo­lu­ti­on. In deze serie programma’s wordt gepoogd een over­zicht te geven van de enor­me invloed die het World-Wide-Web op ons heden­daag­se leven heeft gekre­gen. En dat in amper 20 jaar tijd. Als afslui­ting van dit boei­en­de vier­luik werd stil­ge­staan bij de ‘homo inter­ne­ti­cus’, ofte­wel de onlos­ma­ke­lijk met de world­wi­de­web ver­bon­den heden­daag­se mens. […]  Lees ver­der