Morten Hansen

Dunbar’s Number

Afge­lo­pen week zag ik de laat­ste afle­ve­ring van de 4‑delige Brit­se docu­men­tai­re­reeks Vir­tu­al Revo­lu­ti­on. In deze serie programma’s wordt gepoogd een over­zicht te geven van de enor­me invloed die het World-Wide-Web op ons heden­daag­se leven… Lees ver­der »Dunbar’s Num­ber