muziek

20131023

All we need is love De band had al zo’n vier num­mers bevlo­gen gespeeld in het Luxor alvo­rens Israel Nash (Grip­ka blijft tegen­woor­dig ach­ter­we­ge om een of ande­re reden die ik nog niet heb weten te ach­ter­ha­len; mis­schien dat het van doen heeft met z’n ver­hui­zing onlangs naar Texas; maar het kan ook zijn dat het …

20131023 Lees meer »

20121028

Geen vlog op mijn blog! Toch? Gis­ter­avond heb ik de docu­men­tai­re over Colin Ben­ders (aka Kyte­man) zit­ten kij­ken. Bin­nen­kort ga ik ‘m vast nog eens bekij­ken. Leve het gemak van Uit­zen­ding Gemist. Na afloop van de docu­men­tai­re was het opzet­ten van de meest recen­te Kyte­man cd een logi­sche stap. Ten­slot­te ging de hele uit­zen­ding over de …

20121028 Lees meer »

20111115

20 jaar Naar eigen zeg­gen waren ze jarig gis­ter. Ik had geen reden om daar­aan te twij­fe­len. Van­uit het publiek om me heen, voor­na­me­lijk trou­we vol­gers, klon­ken de eer­ste feli­ci­ta­ties. Het bleek dat ze al twin­tig jaar samen waren. Ikzelf was pas een tijd­je bewust van hun bestaan, en van­daag was het de eer­ste keer …

20111115 Lees meer »