Tag: Natasha Oosterloo

Begin vandaag nog met uitstellen

Toch nog even terug­ko­mend op mijn blog­post van gis­ter over dat het gewerkt heeft om som­mi­ge zaken af te leren. Het is niet zo dat ik con­ti­nu bezig ben om mij­zelf te ver­an­de­ren of dat ik ook altijd daad­wer­ke­lijk erin slaag wan­neer ik een in mijn ogen min­der goe­de gewoon­te wil afle­ren. Maar wan­neer het lukt, dan heeft het meest­al te maken met de vol­gen­de drie sim­pe­le grond­re­gels: Lees ver­der