Alle berichten met tags “Neil Young

reactie 0

Op drift

This entry is part 18 of 19 in the series Zen — Robert Pir­sig

[p.122–127] Tus­sen alle boe­ken die ik de afge­lo­pen tijd had uit­ge­pakt kwam ik ook Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce weer tegen. De laat­ste keer dat ik erin gele­zen (en erover geblogd) had was ruim een jaar gele­den. Ik sloeg het boek open waar… Lees meer

reactie 0

Alle 60 goed

In mijn blog­plan­nen gaf ik het al aan, en hier istie dan. Mijn top-10 van favo­rie­te muziek­al­bums voor het blog van Ruud. Ga er zeker een kijk­je nemen want er begint zich al een mooie ver­za­me­ling van lijst­jes te vor­men. Wat nog leu­ker is, stel… Lees meer

reactie 0

Tradities, routines en meditaties

Van­daag is de laat­ste dag van #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) aan­ge­bro­ken. Het zal even wen­nen zijn om mor­gen­och­tend op te staan zon­der een foto-opdracht in de mail­box. Maar geluk­kig heeft Else beloofd om met een nazorg­mail te komen. Dat zal nodig zijn… Lees meer

Reacties 4

Het goede voorbeeld

Een dief van zijn eigen por­te­mon­nee. Zo zal menig huis­arts zich voe­len wan­neer hij opnieuw een pati­ënt advi­seert te stop­pen met roken. Want het zal hem onder­tus­sen beroeps­hal­ve wel dui­de­lijk zijn dat het de gezond­scheid ern­stig schaadt. Maar tege­lij­ker­tijd, indien de pati­ënt zo ver­stan­dig is… Lees meer

Sinds ze weg is komt geen hond meer

Hoe zou dat voe­len? Het begin van lief­de. Die aller­eer­ste kus. Hand in hand over het strand. Ein­de­lo­ze gesprek­ken. Samen wak­ker wor­den. Weder­zijds ver­trou­wen opbou­wen. Lachen, hui­len, troos­ten. Den­ken aan later. Plan­nen maken. Plan­nen uit­voe­ren. Geluk­kig met elkaar. Een stel. Een paar. Twee zie­len ver­bon­den.… Lees meer