Boeken

Wan­neer je in een boek leest dat ‘het boek’ ten dode is opge­schre­ven, dan voelt dat bij mij (ondanks dat ik het niet voor de eer­ste keer lees) toch altijd weer als een klap in het gezicht. Het is als­of je op ’t eind van een zorg­vul­dig opge­bouwd betoog een heus paard van Tro­je Lees ver­der