Waar blijven de vraagtekens

Deze blog­post is deel 12 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In 1987, het jaar waar­in ze 35 wordt, ver­laat de schrijf­ster Her­ta Mül­ler haar geboor­te­land Roe­me­nië. Op dat moment is Cau­ceș­cu nog steeds aan de macht. Onder zijn lei­ding was het land eind zes­ti­ger jaren al snel tot een com­mu­nis­ti­sche dic­ta­tuur ver­wor­den. Bij­na de gehe­le opbrengst uit de bin­nen­land­se eco­no­mie ver­dween rich­ting schat­kist ter meer­de­re eer en glo­rie van de Con­du­ca­tor (ofte­wel ‘lei­der’ vol­gens zijn offi­ci­ë­le titel) die gehuis­vest was in een mega­lo­maan paleis in Boe­ka­rest temid­den van alle denk­ba­re luxe. De rest van de bevol­king leef­de gro­ten­deels in armoe­de en ken­de geen enke­le vrij­heid. […]  Lees ver­der