Gevaar

Nu was ik al nooit zo’n soci­al media fanaat, maar zeker de afge­lo­pen maan­den waren m’n acti­vi­tei­ten op plat­forms zoals facebook en twit­ter som­mi­ge weken tot min­der dan het mini­ma­le beperkt. Dat doet teveel werk(druk) …