Nijmegen

ONCE AGAIN WE DID IT!

Van­daag was het dan ein­de­lijk zover. We (mijn stief­doch­ter en ikzelf) zou­den mee­doen aan de Zeven­heu­ve­len­nacht. Een een­ma­li­ge hap­pe­ning waar ter ere van het 30-jari­ge jubi­le­um van de Zeven­heu­ve­len­loop (15 km) een kor­te­re edi­tie (5 km en 10 km) geor­ga­ni­seerd werd op de zater­dag­avond. Lees ver­der

Something Real — Thomas Dybdahl

Lang gele­den, toen ik mijn eer­ste schre­den op het Twit­ter­pad zet­te, was @2525 (Fran­cis­co van Jole) een van de eer­ste per­so­nen die ik actief ging vol­gen. Al snel was ik ver­slaafd aan zijn dage­lijk­se zzz afslui­ting (muziek­clip­jes-voor-het-sla­pen-gaan). Niet altijd mijn smaak, wel altijd ori­gi­neel.

Lees ver­der