#YesAllMankind

Van­och­tend las ik een blog­post met als titel ‘Vrou­wen moe­ten altijd op hun hoe­de zijn’. De schrijf­ster (Noor Labans­doch­ter) somt een aan­tal slech­te erva­rin­gen op die zij heeft gehad met man­nen. Niet zozeer in of beperkt tot een rela­tie, maar net zo goed in het dage­lijks leven, bij­voor­beeld het plot­se­ling ‘opge­slo­ten’ zit­ten als vrouw in een trein­cou­pé vol met opge­won­den voet­bal­sup­por­ters. […]  Lees ver­der