Amateurs

Men­sen vra­gen mij wel eens, En Peter, hoe gaat het de laat­ste tijd met je trai­ning voor de hal­ve mara­thon die je ergens eind okto­ber begin novem­ber gaat lopen? Wel ver­do­rie, zeg ik dan, heb­ben jul­lie …