Otto Friedrich

Iedere tijd haar eigen misdadiger

Lief­de is de dwa­ze over­waar­de­ring van het mini­ma­le ver­schil tus­sen het ene seks­ob­ject en het ande­re.’

Deze spreuk las ik in de bio­gra­fie over prins Bern­hard, geschre­ven door Anne­jet van der Zijl. Zij citeert hier uit het boek Vóór de zond­vloed. Ber­lijn in de jaren twin­tig van Otto Frie­d­rich:

Lees ver­der