Ik kan het niet laten

Nu mijn weer­stand door een flinke verk­oud­heid een stuk min­der is, vroeg ik natu­urlijk om moeil­ijkhe­den toen ik het blog van Hen­drik-Jan opzocht. Dit jaar is hij begonnen aan een gigan­tisch project: iedere woens­dag bloggen over De God­delijk Kome­die / Div­ina Come­dia, geschreven door Dante Alighieri.

Afgelopen woens­dag schreef hij over de eerste can­to en ik kon het niet lat­en mijn eigen exem­plaar1 van De God­delijke Kome­die erbij te pakken omdat ik de tekst op de foto bij de blog­post niet meteen herk­ende. Tja, en stop dan maar eens met lezen. Het is zoals Hen­drik-Jan aangeeft:

[…] de open­ing is mag­is­traal. Een betere open­ing kan ik niet bedenken.

Bij de tweede can­to aangekomen legde ik het boek opz­ij en nam me voor om iedere woens­dag met Hen­drik-Jan mee te bli­jven lezen. Het is een mooie gele­gen­heid om dit veel­geroemde boek dat al zo lang op mijn nog-te-lezen lijst staat ein­delijk eens tot een goed einde te bren­gen nadat ik er al ver­schei­dene keren in ben begonnen.

En er is nog een andere klassiek­er die ik ver­moedelijk in kleine por­ties per week zal gaan lezen. Want als alles meez­it gaat Paul iets soort­gelijks doen als Hen­drik-Jan. Bij hem is de keuze gevallen op Meta­mor­pho­sen door Ovid­ius. Zelf is hij er nog niet hele­maal klaar voor, dus dat geeft mij de gele­gen­heid snel een exem­plaar aan te schaf­fen want tot mijn schaamte moet ik beken­nen dit meester­w­erk niet in mijn boekenkast te hebben staan.

Twee klassiek­ers dus die ik het komende jaar ga lezen. Naast mijn eigen Kosin­s­ki leespro­ject. En wat ik verder nog alle­maal van plan ben om te lezen. Neem ik te veel hooi op mijn vork? Wie zal het zeggen? Vooral­snog was de weer­stand zoals gezegd laag en het ent­hou­si­asme van Hen­drik-Jan en Paul besmet­telijk zodat ik nog meer hooi op mijn vork ga nemen en zelf ook een klassiek­er op mijn blog onder de aan­dacht ga bren­gen.

Ik moest namelijk denken aan de blogserie die ik afgelopen jaar schreef naar aan­lei­d­ing van het boek Zen Habits door Leo Babau­ta. Omdat het boek was opgedeeld in korte hoofd­stuk­jes was ik in staat om er elke dag over te bloggen.

Waarom zou het dan niet mogelijk zijn om een klassiek­er te kiezen die ook opgedeeld is in niet al te lange hoofd­stukken en daar dan weke­lijks over te bloggen? Ik kan het in ieder geval proberen.

De dag waarop ik erover ga bloggen zal de zater­dag zijn. Dat lijkt me het beste te passen in mijn agen­da. Door de weeks bli­jft het vaak moeil­ijk te voor­spellen hoeveel (vri­je) tijd ik heb. De zondag wil ik dit jaar vri­jhouden voor de #50books vraag. Alleen kan ik nog niet kiezen tussen twee klassiek­ers die ik voor ogen heb: Don Qui­chot door Cer­vantes of wordt het Moby Dick door Her­man Melville?

Vol­gende week zater­dag ga je het lezen.

~ ~ ~


  1. Ver­taald door Christi­nus Kops O.F.M. Opnieuw uit­gegeven door Ger­ard Wijde­veld. Zevende druk 1985. Wereld­bib­lio­theek B.V. Ams­ter­dam. ISBN 902840032X