Narcopaarden

De hele dag afwis­se­lend (weinig) zon en (veel) regen. Des­on­danks weer een hoop gedaan ter voor­berei­d­ing van het nieuwe kip­pen­hok dat zater­dag gemaakt gaat wor­den. Niet door mij natu­urlijk, want zo hand­ig ben ik niet. Mijn rol beperkt zich tot het spijk­ervrij mak­en van alle balken en planken die we verza­meld hebben. Die komen nu goed van pas. Nog een dag­je en dan heb ik de stapel hopelijk weggew­erkt.
Na het avon­de­ten liet de zon zich niet meer zien maar bleef de regen ges­taag vallen. Het per­fecte weer voor een avond­je Net­flix. Omdat Inge ontzettend moe was (weinig ges­lapen en veel gedaan) ging zij op tijd naar bed. Ik besloot de serie Nar­cos over de Colom­bi­aanse drugs­baron Pablo Esco­bar verder te kijken. Ooit had ik het eerste seizoen gezien en inmid­dels stond een nieuw seizoen gereed. Mijn plan (van­wege het drui­lerige weer was ik hele­maal in de stem­ming) om ste­vig te binge­watchen hield ik echter (zoals wel vak­er) niet lang vol. Halver­wege de tweede aflev­er­ing hield ik het alweer voor gezien en pak­te een boek om de rest van de avond te gaan lezen. Ook heer­lijk bij de nog immer ges­taag val­lende regen.
Voor­dat ik naar bed ging nam ik nog even de iPad erbij. In de leesli­jst met mijn favori­ete sites zag ik een film­p­je (op kottke.org) voor­bij komen over de groeiende pop­u­latie nijl­paar­den in Colom­bia.
Het kwart­je viel niet meteen.
Wel herk­ende ik de karak­ter­istieke kop van Esco­bar waar ik eerder op de avond ook al tege­naan had gekeken.
Nijl­paar­den in Colom­bia?
Afi­jn, kijk zelf maar.

~ ~ ~