Middag

Een lome lam­len­dig zich ein­de­loos voort­sle­pen­de mid­dag. Geen bewe­ging in de dag te krij­gen. Ver­ve­ling over­heerst. Uren zijn traag voor­bij­ge­gle­den sinds je om kwart over drie voor het laatst op de klok keek. Toch is het nu nog steeds geen half vier.

Het gro­te ver­ve­len. (nee, niet ver­vel­len).

Lees ver­der