Pauline Broekema

Een overvol Boschhuis

Deze blog­post is deel 19 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Wan­neer je ooit de kans hebt gehad om eens te mogen rond­neu­zen in de (privé)archieven van een of ande­re instel­ling of (bekend) per­soon, dan weet je hoe ver­sla­vend dit kan zijn. Bloot­ge­steld wor­den aan de direc­te uitin­gen van het te onder­zoe­ken onder­werp, zon­der fil­ter, is Lees ver­der