Pauline Genee

Duelleren rondom paard

Deze blog­post is deel 10 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

De roman Duel met paard van Pau­li­ne Genee heeft een mooi mot­to. Zo mooi dat ik het hier in z’n geheel over­neem:

Als wer­ke­lijk­heids­zin bestaat, en nie­mand zal eraan twij­fe­len dat die bestaans­recht heeft, dan moet er ook iets bestaan dat je ‘moge­lijk­heids­zin’ Lees ver­der