Philip Roth

Vier Racefietsen

Wes­tern Mass. 29 yr. old peti­te, pas­si­o­na­te, Pari­si­an pro­fes­sor, equal­ly at home tea­ching Molie­re as

Brai­ny, beau­ti­ful Berk­shi­re aca­de­mic, equal­ly at home coo­king medal­li­ons de veau as chai­ring a huma­ni­ties dept., see­ks

Serious SWF scho­lar see­ks

SWF Yale Ph.D. Pari­si­an-born aca­de­mic. Peti­te, scho­lar­ly, Lees ver­der

Verloren tijd

Men wil­de vier klok­ken in de pro­jec­t­ruim­te heb­ben. Een­tje om aan te geven wat de tijd op onze loca­tie is. Twee om te laten zien hoe laat het is in de twee fabrie­ken in de VS. En een vier­de met de tijd op de thuis­ba­sis van onze imple­men­ta­tie­part­ners uit India.

Een sim­pe­le opdracht Lees ver­der