Tag: Philip Roth

Verloren tijd

Men wil­de vier klok­ken in de pro­jec­t­ruim­te heb­ben. Een­tje om aan te geven wat de tijd op onze loca­tie is. Twee om te laten zien hoe laat het is in de twee fabrie­ken in de VS. En een vier­de met de tijd op de thuis­ba­sis van onze imple­men­ta­tie­part­ners uit India. Lees ver­der