Pieter Steinz

50books – jaar 2015 – vraag 11

Deze blog­post is deel 11 van 49 in de serie 50books — 2015

Op de eer­ste dag van de Boe­ken­week liep ik ‘s och­tends om 9:30 uur de boek­win­kel bin­nen met een lijst­je in mijn hand om mijn inko­pen te doen. Een half uur­tje later ver­trok ik met een flin­ke sta­pel waar­on­der het boe­ken­week­ge­schenk door Dimi­tri Ver­hulst en het boe­ken­week­es­say Lees ver­der

Alles is gekte

Deze avond lees ik:

[…] we zijn in 2008 ont­snapt aan een onvoor­stel­ba­re cata­stro­fe. Let­ter­lijk, in de zin dat schrij­vers en experts in hun boe­ken ver­ge­lij­kin­gen trek­ken met een finan­ci­ë­le kern­ramp (‘melt­down’), of terug­grij­pen op Bij­bel­se abstrac­ties als Arma­ged­don, het Lees ver­der