De denker met de bas

Ik ben een hard­co­re fan van Roger Waters. Al veer­tien dagen luis­ter ik elke och­tend en avond naar zijn laat­ste album Is this the live we real­ly want? in de auto naar en van mijn werk. Het is een rit­je van een half uur. Pre­cies genoeg om het hele album af te spe­len.

Het voelt pret­tig ver­trouwd aan zon­der Lees ver­der

De muur

Vrij­dag vier­de hij zijn 70ste ver­jaar­dag en gis­ter­avond stond Roger Waters alweer in de Amster­dam Are­na. The show must go on. En hoe! We kwa­men voor spek­ta­kel en heb­ben spek­ta­kel gekre­gen.

Al drie jaar toert Waters rond de wereld om de rock­ope­ra ‘The Wall’ uit te voe­ren. Was Lees ver­der

Bundel2010 — Adrenaline

Run Rab­bit Run is a song writ­ten by Noel Gay and Ralph But­ler:
On the farm, eve­ry Fri­day
On the farm, it’s rab­bit pie day.
So, eve­ry Fri­day that ever comes along,
I get up ear­ly and sing this litt­le Lees ver­der

Middag

Een lome lam­len­dig zich ein­de­loos voort­sle­pen­de mid­dag. Geen bewe­ging in de dag te krij­gen. Ver­ve­ling over­heerst. Uren zijn traag voor­bij­ge­gle­den sinds je om kwart over drie voor het laatst op de klok keek. Toch is het nu nog steeds geen half vier.

Het gro­te ver­ve­len. (nee, niet ver­vel­len).

Lees ver­der