De denker met de bas

Ik ben een hard­co­re fan van Roger Waters. Al veer­tien dagen luis­ter ik elke och­tend en avond naar zijn laat­ste album Is this the live we real­ly want? in de auto naar en van mijn werk. Het is een rit­je van een half uur. Pre­cies genoeg om het hele album af te spe­len. […]  Lees ver­der

Dwaalwegen — 2 (manen)

Van mijn plan om na terug­komst uit de VS ver­der te gaan lezen in Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce komt niet veel terecht. Ik blijf han­gen in 1q84 van Mura­kami. En ik blijf eruit wegdwa­len.
Deze keer van­we­ge de twee manen.
In 1q84 vol­gen we twee ver­haal­lij­nen die afwis­se­lend ver­teld wor­den. In de ene is Ten­go (part­ti­me wis­kun­de­le­raar, part­ti­me schrij­ver) de hoofd­per­soon, en in de ande­re is dat Aoma­me (part­ti­me fit­nes­sin­struc­tri­ce, part­ti­me huur­moor­de­na­res). Op een dag merkt Aoma­me dat de wereld waar­in zij leeft niet meer pre­cies aan­voelt als voor­heen. Het lijkt als­of er onmerk­baar klei­ne ver­an­de­rin­gen zijn die gelei­de­lijk aan voor haar zicht­baar wor­den. Tot het moment dat zij zich plots bewust wordt van het feit dat er niet één maar twee manen aan het fir­ma­ment staan: […]  Lees ver­der

Alle 60 goed

In mijn blog­plan­nen gaf ik het al aan, en hier istie dan. Mijn top-10 van favo­rie­te muziek­al­bums voor het blog van Ruud. Ga er zeker een kijk­je nemen want er begint zich al een mooie ver­za­me­ling van lijst­jes te vor­men. Wat nog leu­ker is, stel zelf een top-10 samen en lever die in bij Ruud. Dat weet hij vast te waar­de­ren. […]  Lees ver­der

De muur

Vrij­dag vier­de hij zijn 70ste ver­jaar­dag en gis­ter­avond stond Roger Waters alweer in de Amster­dam Are­na. The show must go on. En hoe! We kwa­men voor spek­ta­kel en heb­ben spek­ta­kel gekre­gen. […]  Lees ver­der

Bundel2010 — Adrenaline

Run Rab­bit Run is a song writ­ten by Noel Gay and Ralph But­ler:
On the farm, eve­ry Fri­day
On the farm, it’s rab­bit pie day.
So, eve­ry Fri­day that ever comes along,
I get up ear­ly and sing this litt­le song
Run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!
Run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!
Bang! Bang! Bang! Bang!
Goes the farmer’s gun.
Run, rab­bit, run, rab­bit, run.
Run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!
Don’t give the far­mer his fun! Fun! Fun!
He’ll get by
Wit­hout his rab­bit pie
So run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run! […]  Lees ver­der

Middag

Een lome lam­len­dig zich ein­de­loos voort­sle­pen­de mid­dag. Geen bewe­ging in de dag te krij­gen. Ver­ve­ling over­heerst. Uren zijn traag voor­bij­ge­gle­den sinds je om kwart over drie voor het laatst op de klok keek. Toch is het nu nog steeds geen half vier. […]  Lees ver­der