Tag: Plutarchus

Troost

Natuur­lijk ben ik blij­ven door­le­zen. Tot het (bit­te­re)1 ein­de. Het was daar dat ik deze fraaie afslui­ter onder ogen kreeg:


  1. Bit­ter van­we­ge het uiterst depri­me­rend beeld dat geschetst wordt van Ita­lië slechts enke­le jaren voor de poli­tie­ke opkomst van Sil­vio Ber­lus­co­ni, ofte­wel Il Cava­lie­re die wij gerust mogen ver­war­ren met Com­man­deur Vimer­ca­te uit het boek. En we weten alle­maal dat het door Ber­lus­co­ni alleen nog maar ver­der berg­af­waarts is gegaan. 

Blijf lezen →