Rebekka W.R. Bremmer

Intertekstuele relatie

[…] haar blik bleef haken aan de titel The Sen­se of an Ending van Juli­an Bar­nes. Een dun boek­je — daar zou ze bin­nen een uur een heel eind mee komen. Ze nes­tel­de zich op de bank.
Bij de eer­ste woor­den (I remem­ber) was ze ech­ter Lees ver­der

Wat gebeurt hier allemaal?

Deze blog­post is deel 25 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Een mana­ger van mij maak­te ooit de ver­ge­lij­king met het ver­ken­nen van een onont­gon­nen gebied toen ik een nieu­we func­tie kreeg aan­ge­bo­den. Het was zowel voor het bedrijf als­ook voor mij iets com­pleet nieuws waar ik mijn tan­den in mocht vast­bij­ten. Belang­rijk was, zo zei hij, Lees ver­der