religie

20220918

Waar ik bang voor was bleef weg. Geen hoofd­pijn bij het opstaan. Alleen een lich­te kater. Ik open­de de gor­dij­nen en zag een regen­boog aan de hori­zon boven de heu­vels die Cluj omrin­gen. Na het ont­bijt namen we afscheid van het kers­ver­se bruids­paar en fami­lie. Een taxi bracht ons naar een hotel in het centrum …

20220918 Lees meer »

Genesis 49

In zijn bed gele­gen laat Jakob al zijn zonen bij zich komen om hen hun toe­komst te ver­tel­len. Een voor een laat hij ze de revue pas­se­ren, waar­bij de een meer aan­dacht krijgt dan de ander. En net voor ieder­een heeft hij een posi­tief woord. Zo moe­ten voor­aal Sime­on en Levi het ont­gel­den: Sime­on en …

Gene­sis 49 Lees meer »

20151114

Te veel woor­den waar geen woor­den voor zijn In dit boek ligt de nadruk op geweld­da­di­ge uitin­gen van­uit reli­gies en ide­o­lo­gie­ën. Veel­al zijn die uitin­gen het werk van een min­der­heid of een sub­stro­ming. Geweld­da­di­ge uitin­gen van chris­ten­dom en islam mogen niet de indruk doen ont­staan dat het apo­ca­lyp­tisch den­ken ver­een­zel­vigd wordt met deze reli­gies. [p.19, Op …

20151114 Lees meer »