Leicester

Mor­gen ver­trek ik voor een week­je naar Lei­ces­ter. Niet wegens vakan­tie maar om samen met enke­le collega’s een sys­teem­test uit te voe­ren in het kader van een groot bedrijfs­soft­wa­re pro­ject. Het is alweer de vijf­de keer dat ik er bin­nen een peri­o­de van enke­le jaren naar toe ga. Onwil­le­keu­rig valt je oog dan wat vaker op nieuws­be­rich­ten die met Lei­ces­ter te maken heb­ben. Zo heb ik bij­voor­beeld de ont­dek­king van het graf van Richard III met meer dan nor­ma­le belang­stel­ling gevolgd. Daar­door weet ik nu dat hij last van wor­men heeft gehad. […]  Lees ver­der