Richard III

Leicester

Mor­gen ver­trek ik voor een week­je naar Lei­ces­ter. Niet wegens vakan­tie maar om samen met enke­le collega’s een sys­teem­test uit te voe­ren in het kader van een groot bedrijfs­soft­wa­re pro­ject. Het is alweer de vijf­de keer dat ik er bin­nen een peri­o­de van enke­le jaren naar toe Lees ver­der